Інформація про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.02.2011р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» в райдержадміністрації

На виконання Закону України «Про доступ до публічно інформації», Указу Президента України від 05.02.2011р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» в райдержадміністрації та структурних підрозділах райдержадміністрації визначено відповідальних осіб, за організацію у встановлено порядку доступу до публічної інформації.
21.07.2011р. головою райдержадміністрації прийнято розпорядження № 712/А-2001 «Про питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Білгород-Дністровській районній державній адміністрації», яке 09.08.2011р. було зареєстровано під вх.. № 4/82 в управлінні юстиції. Даним розпорядженням затверджено Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Б-Дністровська райдержадміністрація. 
Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в райдержадміністрації покладено на відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації. Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями в райдержадміністрації визначено кабінет № 28 ( відділ діловодства та контролю апарату РДА ). У відділі діловодства та контролі апарату райдержадміністрації ведеться реєстрація документів в системі обліку документів та журналах реєстрації вхідних та вихідних запитів на інформацію. Порядок доступу до публічної інформації та нормативні документи розміщені на офіційному веб-сайті РДА. 
Щоквартально відділом діловодства та контролю апарату райдержадміністрації складається звіт про надходження запитів на інформацію, який надається до управління у справах преси та інформації Одеської обласної державної адміністрації.
Для забезпечення прозорості та відкритості в роботі райдержадміністрації та реалізації прав громадян на доступ до публічної інформації на сторінках веб-сайту райдержадміністрації розміщуються розпорядження голови райдержадміністрації, які стосуються питань основної діяльності адміністрації, а також протоколи засідань колегії РДА. Оновлення сторінок здійснюється постійно.
За 2012 рік до райдержадміністрації надійшло 16 запитів, з яких 13 поштою, 2 електронною поштою та 1 на особистому прийомі громадян Протягом 2013р. отримано 25 запитів, з яких 23 поштою та 2 електронною поштою. Основні питання : забезпечення пільгами ветеранів війни, надати інформацію про оренду водних об’єктів, про надання дозвільних документів, про надання інформації про сільськогосподарські підприємства, про укладання договорів оренди та інші. Усім надані відповіді протягом 5 робочих днів.

Начальник відділу діловодства та
контролю апарату райдержадміністрації                                                                                               Л.В.Терещенко