Григорій Мельниченко бере участь у зборах Української асоціації районних та обласних рад

Сьогодні, 2 липня, у м. Києві, Українська асоціація районних та обласних рад проводить Збори на тему “Проблемні питання фінансового забезпечення районних рад”. На заході планується обговорити кризову ситуацію, що склалася у діяльності районних рад та окреслити шляхи їх подолання. До спілкування з районними радами запрошені керівники Офісу Президента України, центральних органів виконавчої влади, парламентарії, експерти та відповідні міжнародні організації. У Зборах бере участь голова Білгород – Дністровської районної ради Григорій Мельниченко.

Звернення голови Білгород – Дністровської районної ради Григорія Мельниченко до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Палати місцевих та регіональних влад Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

«Я, голова Білгород – Дністровської районної ради Григорій Мельниченко, звертаюсь до Вас у зв’язку з критичною ситуацією, що склалася в функціонуванні районних рад України. Я поділяю тези про те, що основою місцевого самоврядування є базовий рівень, як найбільш найближчій до жителів громад. І на цьому рівні мають надаватись максимальна кількість якісних послуг. Конституція України, Закони України гарантують рівність прав громадян та однакову доступність до послуг, що надаються державою та органами місцевого самоврядування.

Як свідчать результати перших місяців функціонування органів місцевого самоврядування в нових умовах, рівень фінансового забезпечення громад в загальних показниках чи в показниках на одного мешканця значно різниться. Особливо помітною є різниця між показниками великих міст та невеликих громад, передовсім сільських. Такий стан справ свідчить про розбалансованість у системі надання послуг громадянам і потребує негайного коригування.

Однією з причин низької фінансової спроможності малих та середніх громад є перекладання на них повноважень, які властиві субрегіональному рівню, а саме утримання медичних закладів вторинного рівня, закладів позашкільної освіти, бібліотек, шкіл, мистецтв, закладів соціальної опіки, тощо. У багатьох випадках громади відмовлялись брати згадані вище заклади на свій баланс, в результаті чого приймалось рішення про їх закриття, а відтак припинилось надання відповідних послуг жителям громад.

Пропоную Вам сформувати повний перелік повноважень місцевого самоврядування та повернути субрегіональному рівню його природні повноваження та відповідне забезпечення фінансовими ресурсами. У результаті непродуманих кроків, районні ради не мають засобів не те, що на виконання конституційних повноважень, але й на утримання мінімального апарату районних рад. Великі проблеми в багатьох районах існують з утримання приміщень районних рад, більшу частину яких займають державні районні адміністрації.

Очевидним кроком для вирішення цих проблем є виділення відповідної субвенції, однак всупереч нашим неодноразовим зверненням з цього приводу жодних кроків у цьому напрямку не робиться.

Кожний рівень самоврядування важливим і має виконувати свої унікальні функції, для чого має бути наділений відповідними повноваженнями та ресурсами. На жаль, тривала кампанія з дискредитації субрегіонального рівня місцевого самоврядування дала свої негативні результати. Незважаючи на те, що Конституція України передбачає повноваження районних рад, 17 вересня 2020 року був ухвалений Закон відповідно до якого районні ради були позбавлені ресурсів для виконання своїх конституційних повноважень.

У результаті переможні звіти про успіх реформ суперечить великій кількості проблем на шляху її реалізації. Однією з причин таких проблем є відсутність координації між різними гілками державної влади, яку, на нашу думку, мала би забезпечити посадова особа Віце-Прем’єр.

Як свідчать публічні заходи, організовані різними гілками влади, сьогодні на рівні держави немає нелажного розуміння ролі і місця субрегіонального рівня в системі самоврядування.

Задля подальшого належного функціонування районних рад та вирішення проблемних питань пропоную Вам:

1. Внести зміни до Бюджетного кодексу, де визначити склад доходів районних бюджетів на виписати повноваження під які можуть надаватись ресурси для їх виконання.

2. Надати субвенцію на виплату заробітної плати працівникам апаратів чинних районних рад та заборгованості працівникам ліквідованих районних рад.

3. Провести детальний аналіз ходу реформ децентралізації й за результатами оновити відповідну Концепцію.

4. Передбачити у складі Кабінету Міністрів України посаду Віце-прем’єр-міністра, відповідального за реформу децентралізації.

5. Напрацювати зміни до чинного Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з урахуванням процесів децентралізації.

6. Внести зміни До Конституції України щодо децентралізації влади.

7. Після ухвалення змін до Конституції України щодо децентралізації влади ухвалити нову редакцію Закону Про місцеве самоврядування”.