Толерантність — це мистецтво жити з іншими людьми та з іншими ідеями

«Толерантність — це мистецтво жити з іншими людьми та з іншими ідеями» Кофі Аннан, Генеральний секретар ООН (1997-2006), лауреат
Нобелівської премії миру

Щороку 16 листопада світ святкує Міжнародний день толерантності (InternationalDayforTolerance). Саме цього дня 1995 року на 28-й Генеральній
конференції ЮНЕСКО було одностайно прийнято Декларацію принципів толерантності.Під толерантністю в Декларації розуміється «повага,
прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності». Декларація проголошує «визнання того, що люди за своєю природою розрізняються за зовнішнім виглядом, соціальним становищем,
мовою, поведінкою і цінностями й мають право жити в світі і зберігати свою індивідуальність».


17 листопада 2022 року фахівцями Білгород-Дністровського міського центру соціальних служб для під облікових суб’єктів пробації було проведено виховних захід на тему «Толерантність – крок до гуманності». Даний захід направлений на розвиток толерантності, виховання
терпимості та розуміння індивідуальності кожної особистості, соціальної групи нації.

В ході заняття учасники вчилися взаємодіяти на засадах поваги та толерантності, досліджували особистий простір у взаємодії з
іншими.Засвоювали звички толерантної поведінки та застосування їх у спілкуванні.